Общи условия

Общи условия за онлайн резервации на сайта на

ПАРК ХОТЕЛ „КАЙЛЪКА“

РЕЗЕРВАЦИИ И НАСТАНЯВАНЕ

Парк хотел „Кайлъка“  се задължава да осигури ползването на услугите, заявени и платени от клиента по онлайн резервация, в пълното им количество и качество според предоставените от клиента чрез бланката за резервация данни за: име на клиента, период, брой нощувки, брой възрастни и деца, цена за нощувка.

Полето „Забележки“ в бланката за резервация няма задължителен характер за Парк хотел „Кайлъка“ и всички желания на клиента, попълнени във въпросното поле, ще бъдат удовлетворени при възможност.

В резервацията за деца се приемат само лицата, които нямат навършена съответно посочената възраст към датата на пристигането.

ЦЕНИ И ЗАПЛАЩАНЕ

Цените в интернет страницата на Парк хотел „Кайлъка“ са в лева (BGN), с включени ДДС, туристически данък и застраховка. Общата дължима сума от клиента се калкулира автоматично, в зависимост от броя дни, броя възрастни и деца и от актуалната ценова оферта за съответния период.

При извършване на онлайн резервации с цел гаранция е необходимо да се заплати 30% от общата сума на резервацията в момента на резервирането, чрез дебитна/кредитна карта или най-късно в посочения след резервирането срок по банков път.

В случай на неправилно попълнени детайли от Ваша страна при резервация, Ви уведомяваме, че Парк хотел „Кайлъка“  си запазва правото да изиска допълнително заплащане в деня на настаняване.

Парк хотел „Кайлъка“  запазва правото си да променя цените и специалните оферти в интернет страницата си в зависимост от търсенето и наличните към момента свободни места. При вече направени, потвърдени и платени резервации, дължимата сума не се променя, независимо от представените нови ценови оферти.

АНУЛАЦИИ И ПРОМЕНИ ПО РЕЗЕРВАЦИИТЕ

В случай на анулиране, неизползване или промяна на вече платена онлайн резервация от страна на клиента, Парк хотел „Кайлъка“  възстановява при поискване заплатената сума, като начислява съответната неустойка:

  • Промени по резервация без неустойка се правят до 14 дни преди датата на настаняване.
  • Анулация без неустойка се прави до 14 дни преди датата на настаняване.
  • При променя или анулация след този срок се дължи неустойка в размер предплатения депозит.

Възстановяването на суми поради анулации се извършва в 14 дневен срок.

При направен банков превод сумите се възстановяват само и единствено към банковата сметка, от която са получени. При възстановяване на заплатена сума всички разходи по превода (банкови такси и други) са за сметка на клиента.

В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането. Данните за вашата карта се използват само от банката посредник и не се съхраняват от нас.

ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ

Разплащането може да се осъществи по 3 различни начина:

1. По електронен път с дебитна или кредитна карта

Приемаме заплащания с карти Visa, VPay или MasterCard,. При избор на този метод за плащане се отваря платежна страница на обслужващата ни банка (ОББ), където въвеждате данните на вашата карта. Ако сте регистрирани в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode се отваря автентикационна страница на вашата банка Издател, където въвеждате паролата си за автентикация. При успешна трансакция, на екран се визуализира трансакционна бележка, която разпечатвате или запазвате. 

Данните за вашата карта се използват само от банката посредник и не се съхраняват от нас

За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:

  • Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка
  • Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)
  • В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации – Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.

В момента на онлайн резервирането споменатите суми ще бъдат автоматично изтеглени от Вашата карта при приключване на процеса на плащане.

От гледна точка на сигурност максималната сума за плащане с карта е 3 000 лева.

2.Чрез банков трансфер

Плащането на определената сума трябва да се извърши най-късно в посочения след резервирането срок. След осъществяване на плащането е препоръчително да се изпрати копие от платежния документ на info@parkhotelkaylaka.com , като задължително се впише резервационният номер в основанието за плащане.

3. В брой, на рецепцията на Парк хотел „Кайлъка“

При резервации с начална дата на настаняване в следващите 3 дни е препоръчително да се избере плащане в брой на рецепция, за да се ускори процеса на обработка на резервацията.

ВАЖНО!

Ако интернет резервацията не бъде платена в указания срок и при плащане по банков път не е изпратено копие от документа за плащането, Вашата резервация ще бъде автоматично анулирана от резервационната система.

В случай, че сте възпрепятствани да платите сумата за извършена вече онлайн резервация, моля уведомете ни на e-mail: info@parkhotelkaylaka.com

При неспазване на това условие, Парк хотел „Кайлъка“  е в правото си да търси отговорност и неустойки за извършени и неплатени резервации.

Моля, адресирайте Вашите въпроси, свързани с онлайн резервации в хотел Мирамар до e-mail: info@parkhotelkaylaka.com или позвънете на телефон: +359 885 992 230

За да продължите с резервацията е необходимо да декларирате, че сте запознат и съгласен с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОНЛАЙН РЕЗЕРВАЦИИ НА „ПАРК ХОТЕЛ КАЙЛЪКА“ ЕООД

Фирмени данни:

ПАРК ХОТЕЛ КАЙЛЪКА“ ЕООД

ЕИК: 205721814

ГР.ПЛЕВЕН 5800, ПАРК ХОТЕЛ КАЙЛЪКА

 Електронна поща: info@parkhotelkaylaka.com